VÝKLAD Z KARET LENORMAND A CIKÁNSKÝCH ONLINE

Cikánské karty - významy

cikánské karty

cikánské karty

Nejstarší záznamy existence cikánských karet, se objevují někdy ve 13. století, ale podle všeho existovaly už mnohem dříve. Pravděpodobně si tyto karty opravdu vymysleli kočovní cikáni, inspirováni počtem karet velké arkány tarotu.

Podle dostupných pramenů, bylo cikánských karet původně 24. K běžným 22 symbolům přidali tzv. dvě Boží karty, a sice Boží oko a Kněze. Masivněji se cikánské karty rozšířily na přelomu 16. a 17. století v jihozápadní Asii a jihovýchodní Evropě. Od roku 1880 se v Evropě, hlavně ve Francii, začínají objevovat různé další výkladové systémy, které čerpají z původních cikánských karet, nicméně počet jejich listů se zvyšuje na 36. Ve 20.století vznikají dokonce varianty obsahující 52 karet. Cikánské karty patří do skupiny obrázkových vykládacích karet, mezi které můžeme zařadit i karty Lenormand nebo Kipper.


Existují v nepřeberném množství různých variant, žádné z nich ale nejsou přesnou kopií původně používaných cikánských karet. Kočovní cikáni si uměli své vědění chránit, vykládací karty, které původně používali, byly ručně malované a dědily se z generace na generaci až do okamžiku, než se rozpadly. V současnosti se používají karetní výkladové systémy o 32, 36 nebo 52 listech. Podstatou těchto karet je obrázek, který zobrazuje nějakou osobu, její pocity, situaci, životní děj, zkrátka, každá karta v sobě skrývá určitou oblast běžného života. Zobrazení může být jaké reálné, tak i symbolické (např. prsten). Při výkladu není nezbytně nutné porozumět uvedeným symbolům, mnohem důležitější jsou volné asociace. V podstatě platí, že cokoli nás v souvislosti s vyloženými kartami napadne, je v kontextu výkladu správné.

Každá sada karet je jinak výtvarně zpracovaná, liší se grafické zpracování jednotlivých symbolů i názvy karetních listů, někdy téměř nepatrně, jindy docela výrazně.
Oko Boží

Je takzvanou korunní kartou cikánských karet, kartou stability a představuje nejvyšší symbol ochrany. Snižuje intenzitu karet záporných a povyšuje karty kladné.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Knězem - velmi vzácné spojení Boží ochrany a Božího požehnání. Člověku se plní tužby a přání. Při snaze dosáhnout určitého cíle máte maximální šanci na úspěch.
s Cestou - dává předpoklad k úspěšnému završení cesty bez problémů a překážek, ať již se jedná o klasické cestování či o cestu životem.
se Svatbou - to je spojení dvou lidí, které má Boží ochranu a tudíž předpoklad pro klidný a harmonický vztah.
s Milenkou - klidný, čistý a něžný vztah.
s Milencem - klidný, čistý a pevný vztah.
s Věrností - představuje partnera, který je schopen vám poskytnou ochranu v jakékoliv situaci a vždy bude stát za vámi.
s Žárlivostí - prozřetelnost vás chrání před žárlivostí nebo závistí.
s Radostí - nezištná a čistá radost vyplývající ze štěstí druhých lidí.
s Domem - harmonie, klid a pohoda ve vašem soukromí (rodině).
s Dítětem - budete se radovat z úspěchu svého dítěte či dětí.
s Rohem hojnosti - předpoklad k dlouhodobé hojnosti všeho, co potřebujete ke spokojenému životu.
s Penězi - velmi dobré a dlouhodobé finanční zabezpečení. Nehrozí ztráta peněz.
s Darem - dvojí možnost výkladu: neměli byste trpět nouzí, nebo dostanete dar trvalé hodnoty.
s Nenadálou radostí - radujete se nad něčím, co jste neočekávali a co má trvalou hodnotu.
se Zlodějem - najdete to, co jste kdysi ztratili, nebo bude vráceno to, co vám bylo ukradeno.
s Důstojníkem - dlouhodobá stabilita a klid v podnikání, nebo v zaměstnání.
s Dopisem - písemná správa, která je pro vás významná a cenná.
se Soudcem - nějaké úřední rozhodnutí, které vám vrací klid a pohodu do života.
s Poselstvím - ústní zpráva (rada), která je pro vás významná a cenná.
s Vdovou - smutek, který nebude mít dlouhé-ho trvání a rychle přebolí.
s Vdovcem - dvojí možnost výkladu: jste velmi silná osobnost schopná čelit smutku, nebo jste schopni i při vlastních starostech ještě podpořit někoho druhého.
s Touhou - máte možnost realizovat své plány a myšlenky, vytvoříte dílo trvalé hodnoty.
s Toužebným přáním - je velký předpoklad, že dosáhnete toho po čem toužíte.
s Nadějí - splní se to, do čeho vkládáte svou naději.
se Smrtí - změna, která vám přinese stabilitu, pohodu a klid.
s Nemocí - velmi rychlé vyřešení zdravotních problémů.
s Vážnými myšlenkami - závažná životní rozhodnutí, která jsou ku prospěchu, i když se to na první pohled tak nejeví.
s Falší - máte pocit, že vás zrazují přátelé, či cítíte kolem sebe faleš? Ničeho se nebojte. Boží oko vás chrání.
s Neštěstím - toto je situace, kdy dojdete nutně k názoru, že jste měli vlastně štěstí v neštěstí.
s Nepřítelem - jakékoliv nepřátelské útoky vůči vaší osobě se minou účinkem. Máte nad sebou Boží ochranu.
s Nepříjemností - prozřetelnost Boží vás chrání natolik, že máte možnost se vyhnout nějakým, byť již hrozícím nepříjemnostem.
 
Kněz
Je představitelem božího požehnání. Tak jako karta Božího oka, i on snižuje intenzitu záporných karet a podporuje karty kladné. Přeje novým plánům a novým myšlenkám. Důvěřuje síle svého ducha, ale sklání se pokorně před silou Boží.
 
Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Cestou - směr životní cesty, který je vám ve výkladu s ostatními kartami nabízen je pro vás Božím požehnáním.
se Svatbou - velmi pevný vztah, který dává předpoklad k založení rodiny.
s Milenkou - nezištný, čistý a něžný vztah.
s Milencem - nezištný, čistý a pevný vztah.
s Věrností - představuje partnera, který je věrný a zároveň vám plně důvěřuje.
s Žárlivostí - žárlivost partnera je projevována v rozumné míře, neboť nepramení z nedůvěry vůči vám, ale z velké lásky.
s Radostí - jste schopni rozdávat radost a lidé vás za to mají rádi.
s Domem - spokojená a šťastná rodina je pro vás velmi důležitá.
s Dítětem - projev dětské přízně vás naplňuje štěstím a něhou.
s Rohem hojnosti - jste dítě štěstěny a máte možnost prožít život na plno.
s Penězi - peníze které máte možnost získat, si plně zasloužíte.
s Darem - dvojí možnost výkladu: umíte dobře hospodařit, nebo i malý dárek vám přináší velkou radost.
s Nenadálou radostí - radujete se z něčeho co jste neočekávali a jste schopni se o to podělit se svým okolím.
se Zlodějem - ztráta něčeho má své opodstatnění, probudí vás k činorodosti.
s Důstojníkem - vše co uděláte v zaměstnání či podnikání vám kvete pod rukama a lidé kolem vás to dokáží ocenit.
s Dopisem - písemná zpráva, která je pro vás požehnáním.
se Soudcem - nějaké úřední rozhodnutí, které je v každém případě ve váš prospěch.
s Poselstvím - ústní zpráva (rada), která je pro vás požehnáním.
s Vdovou - smutek či žal se snažíte potlačit činorodostí a spoluprácí z druhými lidmi. To je pro vás dobré.
s Vdovcem - dvojí možnost výkladu: jste silná osobnost která umí čelit smutku a daná situace obohacuje vaše nitro, nebo čelíte svým vlastním strastem a ještě se snažíte druhé ochránit před podobnou situací.
s Touhou - realizace vašich myšlenek a plánů je požehnáním pro druhé.
s Toužebným přáním - udělejte první krok k tomu po čem toužíte a dočkáte se podpory od druhých.
s Nadějí - máte v sobě dostatek optimismu a schopnost probudit ho i v druhých lidech.
se Smrtí - neváhejte učinit změnu, bude to přínosem pro vás i vaše okolí.
s Nemocí - přes vlastní zdravotní problémy jste schopni pomáhat druhým.
s Vážnými myšlenkami - změna v životním stylu, kterou zamýšlíte udělat, je přínosem pro vás i vaší rodinu.
s Falší - i kdyby vás zradili přátelé a faleš druhých vás provázela na cestě životem, nebude to dlouho trvat, a vy si najdete nová přátelství, která vám budou požehnáním do budoucna. Chce to jen dostatek trpělivosti.
s Neštěstím - přes vlastní starosti jste schopni vnímat neštěstí druhých a soucítit s nimi.
s Nepřítelem - jakékoliv nepřátelské útoky vůči vaší osobě mají minimální účinek. Přesto se snažíte zjistit důvod nepřátelství, a jste schopni vzít v úvahu možnost, že jste k tomuto postoji sami mohli zadat příčinu.
s Nepříjemností - jste schopni úspěšně a velmi diplomaticky řešit nepříjemné situace. Umíte se ponořit do problému a zvolit správné řeše-ní v pravý čas a na správném místě.
 
Cesta

Je symbolem cesty života. Ukazuje z čeho vycházíme a kam jdeme. Naznačuje také, že jsou události v pohybu a nabádá k pružnější reakci z vaší strany.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

se Svatbou - dvojí možnost výkladu: trvalý citový vztah, který by mohl být završen sňatkem, nebo se stávající manželství upevňuje.
s Milenkou - do vašeho života vstupuje něžný cit a zamilovanost.
s Milencem - do vašeho života vstupuje pevný, trvalý vztah.
s Věrností - stabilita ve všem, co figuruje ve vašem životě.
s Žárlivostí - váš způsob života dává podnět k žárlivosti.
s Radostí - do vašeho života vstupuje radost v podobě rodinné harmonie a pohody.
s Domem - spokojenost v soukromí hraje dost podstatnou roli ve vašem životě.
s Dítětem - dvojí možnost výkladu: uvažujete o dítěti (založení rodiny), nebo do vašeho života vstupují nějaké starosti.
s Rohem hojnosti - nastupuje období dostatku všeho po čem v běžném životě toužíte a budete mít pocit, že vám nic nechybí.
s Penězi - možnost nabytí větší finanční částky či jiného majetku, bez vlastního přičinění.
s Darem - dvojí možnost výkladu: někdo vás potěší dárkem, nebo nastupuje období finanční stability.
s Nenadálou radostí - velmi brzy se budete z něčeho radovat.
se Zlodějem - pozor hrozí vám nějaká ztráta a to v dohledné době. Ohlídejte si peníze či jiný majetek.
s Důstojníkem - dvojí možnost výkladu: máte možnost upevnit své postavení ve veřejném životě, nebo nastává období pracovní stability (možnost povýšení).
s Dopisem - brzy dostanete nějakou písemnou zprávu, která je pro vás důležitá.
se Soudcem - brzy podstoupíte nějaké úřední jednání, které je pro vás důležité.
s Poselstvím - brzy se od někoho dozvíte něco, co je pro vás důležité.
s Vdovou - ztrácíte životní elán a je tendence se tomu příliš poddávat (pesimismus).
s Vdovcem - ztrácíte sice životní elán, ale umíte s tím bojovat.
s Touhou - v brzké době vymyslíte něco nového a hodláte to zároveň i realizovat.
s Toužebným přáním - v brzké době budete po něčem toužit, ale malá sebedůvěra vám brání v realizaci vlastních přání.
s Nadějí - v dohledné době nadejde pro vás období optimismu a nových nadějí.
se Smrtí - dostáváte se do období, které bude bohaté na změny.
s Nemocí - nastupuje období ve kterém je váš organismus oslabený, a tudíž náchylný k onemocnění. Může se jednat o nemoc tělesnou, nebo o psychické trauma.
s Vážnými myšlenkami - brzy vás okolnosti donutí k vážnému zvážení budoucnosti. Potřeba změny je velmi naléhavá.
s Falší - do vašeho života vstupuje někdo, kdo se k vám staví falešně. Nevěřte každému na potkání.
s Neštěstím - brzy se dostanete do nějaké pro vás nepříjemné situace, kterou nelze obejít.
s Nepřítelem - dvojí možnost výkladu: do vašeho života vstupuje člověk, který má tendenci vám nějakým způsobem škodit, nebo se dostáváte do období ve kterém máte pocit, že nic nejde bez potíží.
s Nepříjemností - dvojí možnost výkladu: brzy se dostanete do nějaké pro vás nepříjemné situace, kterou budete muset řešit, nebo jste před nutností něco ve svém životě obhajovat.
 
Svatba

Je symbolem trvalého citového vztahu a soužití. V dnešní době nemusí být uzavřeno manželství k tomu, aby spolu mohli dva lidé žít.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Milenkou - dlouhodobý partnerský vztah za-ložený na citu.
s Milencem - dlouhodobý partnerský vztah za-ložený na solidnosti a jistotě.
s Věrností - dlouhodobý partnerský vztah za-ložený na vzájemné důvěře.
s Žárlivostí - dlouhodobý partnerský vztah, ve kterém figuruje či bude figurovat žárlivost.
s Radostí - dlouhodobý partnerský vztah, ve kterém převažuje radost.
s Domem - dlouhodobý partnerský vztah je pro vás velmi důležitý, život bez partnera vám nesvědčí.
s Dítětem - dlouhodobý partnerský vztah, kde dítě je důležitou součástí rodiny.
s Rohem hojnosti - dlouhodobý partnerský vztah, který vám dá vše potřebné.
s Penězi - dlouhodobý partnerský vztah, založený na majetku.
s Darem - dlouhodobý partnerský vztah, ve kterém jste schopni se navzájem obdarovat, jen tak pro radost.
s Nenadálou radostí - dlouhodobý partnerský vztah do kterého vstupuje neočekávaně něco radostného.
se Zlodějem - dlouhodobý partnerský vztah je, či bude někým narušován a mohla by nastat krize.
s Důstojníkem - dlouhodobý partnerský vztah dvou lidí, kteří spolu nejen žijí, ale i pracují či podnikají v určitém oboru.
s Dopisem - písemná zpráva, která je důležitá pro oba partnery.
se Soudcem - dlouhodobý partnerský vztah, který je, či bude potvrzen sňatkem.
s Poselstvím - ústní zpráva, která je důležitá pro oba partnery.
s Vdovou - dlouhodobý partnerský vztah, který přináší smutek a roztrpčení oběma partnerům.
s Vdovcem - dlouhodobý partnerský vztah, který je zkoušen osudem, ale přesto má šanci vytrvat.
s Touhou - dlouhodobý partnerský vztah, ve kterém se nikdy nebudete nudit.
s Toužebným přáním - toužíte po trvalém a pevném partnerském vztahu.
s Nadějí - je naděje na dlouhodobý partnerský vztah.
se Smrtí - dlouhodobý partnerský vztah, který jde do nějaké změny. Něco končí a něco úplně nového začíná.
s Nemocí - dlouhodobý partnerský vztah, jehož pevnost bude zkoušena nemocí či starostmi jednoho z partnerů.
s Vážnými myšlenkami - dlouhodobý vztah, který začíná sklouzávat do nudy a stereotypu. Oba partneři by se měli vážně zamyslet nad budoucností.
s Falší - dlouhodobý partnerský vztah, do kterého se začíná vkrádat faleš a nedůvěra. Oba partneři by se měli zamyslet nad budoucností.
s Neštěstím - dvojí možnost výkladu: vztah s nedobrým koncem, nebo vaše volba životního partnera je, či bude nešťastná a nenaplní se představy vzájemného soužití.
s Nepřítelem - dvojí možnost výkladu: dlouhodobý partnerský vztah je, či bude narušován nepřátelským postojem někoho z okolí, nebo ani jeden z partnerů není ochoten ustoupit od svých požadavků, vytrácí se vzájemná tolerance a láska se mění v nenávist.
s Nepříjemností - dlouhodobý partnerský vztah, který je, či bude narušován častými hádkami.
 
Milenka

Srdcová dáma. Je představitelkou lásky založené na citu. Zastupuje lásku, něhu, jemnou citlivost, ale i zamilovanost, která může být krátkodobá. Se svými city se netají, ale dává je plně najevo.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Milencem - můžete prožít krátký milostný románek. Záleží jenom na vás.
s Věrností - krásný, věrný citový vztah.
s Žárlivostí - citový vztah, který je kalen žárlivostí a silným projevem nedůvěry.
s Radostí - citový vztah, který vám přinese radost a pohodu.
s Domem - hluboký citový vztah, který zasáhne do vašeho soukromí.
s Dítětem - silná citová vazba k dítěti či více dětem.
s Rohem hojnosti - hojnost citu, kterou vám projeví více lidí z vašeho okolí.
s Penězi - projev zamilovanosti, ale pozor na ziskuchtivost dotyčné osoby.
s Darem - očekávejte dárek od osoby která vás miluje.
s Nenadálou radostí - nečekaný projev lásky.
se Zlodějem - někdo vás chce připravit o lásku.
s Důstojníkem - projev lásky od osoby, která je v dobrém pracovním postavení.
s Dopisem - očekávejte milostný dopis.
se Soudcem - hluboký citový vztah, který může být završen nabídkou k sňatku.
s Poselstvím - vyznání lásky.
s Vdovou - citový vztah, který zažene pocit samoty a smutku.
s Vdovcem - projev citu, kterému se snažíte ubránit.
s Touhou - citový vztah, na kterém stavíte svoji budoucnost.
s Toužebným přáním - toužíte po někom, kdo by byl schopen vám dát něžnou lásku.
s Nadějí - naděje na něžný citový vztah.
se Smrtí - něžný citový vztah, který přinese do vašeho života velkou změnu.
s Nemocí - velká zamilovanost, která pro vás může být psychicky náročná.
s Vážnými myšlenkami - citový vztah, který vás nutí k vážnému zamyšlení se, nad dalším životem.
s Falší - někdo vám projeví lásku, která je jen velmi povrchní.
s Neštěstím - tento citový vztah vám nepřinese žádné štěstí.
s Nepřítelem - projev zamilovanosti, který může přejít v nepřátelství.
s Nepříjemností - milenecký vztah, který vám může přivodit mnoho nepříjemností.
 
Milenec

Srdcový kluk. Zastupuje lásku, která má velmi pevný základ, a dává předpoklad k dlouhodobému vztahu. Představuje stabilitu v lásce. O takového partnera se lze pevně opřít, ale neočekávejte od něho, že vás bude o svém citu ubezpečovat.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Věrností - vztah s člověkem na kterého se můžete spolehnout a hledat u něho oporu.
s Žárlivostí - velmi pevný vztah s člověkem, který si vás bude žárlivě střežit.
s Radostí - stabilní vztah s člověkem, se kterým se nebudete nudit.
s Domem - pevný vztah s člověkem, pro kterého je velmi důležité dobré rodinné zázemí.
s Dítětem - silný vztah k dítěti či dětem, který je založen na citlivé autoritě.
s Rohem hojnosti - pevný vztah s více lidmi, na které se budete moci spolehnout.
s Penězi - pevný vztah s člověkem, který je schopen vás dobře finančně zajistit.
s Darem - očekávejte dar od člověka který je důležitým článkem vašeho života.
s Nenadálou radostí - nečekaný projev citu.
se Zlodějem - někdo chce narušit váš pevný partnerský vztah.
s Důstojníkem - pevný vztah s člověkem, který je v dobrém pracovním postavení.
s Dopisem - písemná nabídka k trvalému vztahu (soužití).
se Soudcem - stabilní vztah s člověkem, který vám nabídne sňatek.
s Poselstvím - vyznání hluboké náklonnosti.
s Vdovou - samota může být brzy zaměněna za trvalý vztah.
s Vdovcem - pevný vztah, který vás může velmi posílit a dodat sebevědomí.
s Touhou - pevný vztah s člověkem, který vám nabízí novou budoucnost.
s Toužebným přáním - toužíte po někom, kdo by byl schopen vás podepřít a dodal vám životní jistotu.
s Nadějí - naděje na pevný vztah.
se Smrtí - nabídka pevného vztahu, která vám přináší do života podstatnou změnu.
s Nemocí - pevný vztah s člověkem, který pro vás může být psychicky náročný tím, že z něho nejste schopni vystoupit.
s Vážnými myšlenkami - pevný vztah, který vás nutí k vážnému zamyšlení se nad dalším životem.
s Falší - trvalý vztah s člověkem, který má mylné představy o soužití.
s Neštěstím - trvalý vztah s člověkem, který je zatrpklý a nudný.
s Nepřítelem - trvalý vztah s člověkem, který je sobecký a bezohledný.
s Nepříjemností - trvalý vztah, který vám může přivodit mnoho nepříjemností.
 
Věrnost

Na této kartě leží pes na hrobě svého pána a je to tzv. symbol věrnosti až za hrob. Vedle citových karet vypovídá o věrnosti partnerské, ale leží-li vedle nepříjemné karty, může vypovídat i o tom, že se nám smůla lepí na paty.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Žárlivostí - dvojí možnost výkladu: ve vašem citovém životě může dlouhodobě figurovat žárlivost, nebo vám může lidská závist delší dobu znepříjemňovat život.
s Radostí - dlouhotrvající pocit radosti.
s Domem - velmi pevné rodinné zázemí.
s Dítětem - velmi silný vztah k dětem.
s Rohem hojnosti - dlouhodobý pocit spokojenosti.
s Penězi -trvalá finanční prosperita.
s Darem - trvalá finanční stabilita.
s Nenadálou radostí - projev věrnosti či podpory od člověka, od kterého byste to neočekávali.
se Zlodějem - delší období finančních ztrát.
s Důstojníkem - nastupuje delší období pracovní stability.
s Dopisem - dvojí možnost výkladu: písemný projev věrnosti, nebo bohatá korespondence.
se Soudcem - dlouhodobé úřední záležitosti.
s Poselstvím - dvojí možnost výkladu: více nových zpráv, či více nových osobních poznatků.
s Vdovou - smutek, který dlouhodobě zatěžuje psychiku.
s Vdovcem - dvojí možnost výkladu: smutek, kterému musíte dlouhodobě čelit, nebo dlouhodobá stabilita v soukromých záležitostech.
s Touhou - mnoho nových plánů, ale chybí prostor k jejich realizaci.
s Toužebným přáním - realizujte své touhy a přání, nezůstávejte jen u snění.
s Nadějí - dvojí možnost výkladu: naděje, že se dočkáte věrnosti od partnera, nebo jste velký životní optimista.
se Smrtí - období bohaté na životní změny.
s Nemocí - vleklá nemoc či dlouhodobá alergie.
s Vážnými myšlenkami - trudnomyslnost.
s Falší - chybí vám síla k tomu, abyste se zbavili falešných přátel. Bojujte!
s Neštěstím - osud vás zkouší, je třeba se obrnit trpělivostí. Nic netrvá věčně.
s Nepřítelem - nepřátelský postoj některých lidí vůči vám je nezvratitelný. Nelze s nimi bojovat, bylo by lepší ustoupit, nebo změnit vlastní názor.
s Nepříjemností - smůla se vám lepí na paty, toto období není vhodné k realizaci čehokoliv.
 
Žárlivost

Je symbol, který hraje svou roli v citech, ale též může vypovídat o závisti člověka vůči člověku v jakýchkoliv záležitostech.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Radostí - vypovídá o potměšilosti té osoby, která se podílela na vzniku žárlivosti.
s Domem - žárlivost narušuje spokojenost v soukromí.
s Dítětem - dvojí možnost výkladu: projev dětské žárlivosti, nebo je žárlivost příčinou vašich starostí.
s Rohem hojnosti - velmi silná žárlivost.
s Penězi - někdo vám závidí finanční úspěch.
s Darem - dárek který dostanete, vyvolá něčí závist.
s Nenadálou radostí - štěstí, které vás potká bude zkaleno něčí závistí.
se Zlodějem - sobecká žárlivost. Někdo vás chce mít pouze pro sebe.
s Důstojníkem - někdo vám závidí pracovní úspěchy.
s Dopisem - dopis, který je záměrně napsán tak, aby vyvolal žárlivost či závist.
se Soudcem - žárlivost, kterou lze řešit přes kompetentní osobu (např. psycholog).
s Poselstvím - řeči, které vyvolají žárlivost či závist.
s Vdovou - smutek nebo lítost vyvolané žárlivostí či závistí.
s Vdovcem - jste schopni čelit žárlivosti.
s Touhou - někdo vám závidí vaši činorodost.
s Toužebným přáním - žárlivě toužíte po něčem, co má někdo druhý. Zbytečně, máte možnost toho dosáhnout vlastním přičiněním!
s Nadějí - máte dostatek argumentů proti případné žárlivosti či závisti. Braňte se!
se Smrtí - dvojí možnost výkladu: žárlivost před kartou smrti = dává předpoklad k ukončení žárlivosti. Naopak karta smrti před žárlivostí = počínající žárlivost.
s Nemocí - chorobná žárlivost.
s Vážnými myšlenkami - něčí žárlivost vás nutí k vážnému zamyšlení nad vlastní budoucností.
s Falší - bezdůvodná žárlivost, neboť důvody, na jejichž základě vznikla, jsou falešné.
s Neštěstím - žárlivost, která může vést ke špatnému konci (např. k rozchodu).
s Nepřítelem - sami sobě jste nepřítelem díky vlastní bezdůvodné žárlivosti.
s Nepříjemností - žárlivost partnera nebo vaše vlastní, nese sebou jen samé nepříjemnosti.
 
Radost

Na této kartě je dívka hrající na kytaru a za ní stojí muž který ji naslouchá. Je to symbol veselí, radosti ze života, ale i karta rodinné harmonie.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Domem - spokojenost a radost v soukromí.
s Dítětem - radost z dítěte či dětí.
s Rohem hojnosti - hojnost radosti ze života.
s Penězi - radujete se z nabytí větší sumy peněz, kterou nemíváte běžně k dispozici.
s Darem - radost z dárku, který nemusí být velké hodnoty, ale který jste si přála.
s Nenadálou radostí - naplní vás překvapivý pocit radosti, který jste neočekávali.
se Zlodějem - bezvýznamná ztráta.
s Důstojníkem - pocit radosti a uspokojení z dosaženého postavení.
s Dopisem - radostná písemná zpráva.
se Soudcem - radost z výsledku nějakého úředního jednání.
s Poselstvím - sdělení, ze kterého se budete radovat, aneb dobrá rada nad zlato.
s Vdovou - slzy z radosti.
s Vdovcem - dlouho trvající radost.
s Touhou - realizace nových plánů vám přinese radost.
s Toužebným přáním - budete se radovat s uskutečnění svých tužeb.
s Nadějí - v nejbližší době se budete z něčeho radovat. Těšte se!
se Smrtí - nadchází změna. Nastává pro vás lepší a radostnější období.
s Nemocí - až bláznivě se budete z něčeho radovat.
s Vážnými myšlenkami - realizace vážného zvažování budoucnosti vám přinese radost.
s Falší - neradujte se předčasně, vedou vás k tomu falešné představy.
s Neštěstím - škodolibá radost z neštěstí druhých, která se může obrátit proti vám.
s Nepřítelem - i obyčejná radost ze života umí dělat nepřátele.
s Nepříjemností - nepříjemná situace, které se po čase dokážete zasmát.
 
Dům

Představuje soukromí, rodinu či domov jako takový. Je to stavba na pevných základech a tudíž zastupuje stabilitu čehokoliv, pokud zde nejsou další karty, které vypovídají o opaku.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Dítětem - silný pocit bezpečí.
s Rohem hojnosti - dobře zabezpečený spokojený domov.
s Penězi - blahobytný a spokojený domov.
s Darem - spokojený domov považujete za dar. Není to tudíž pro vás pouhá samozřejmost.
s Nenadálou radostí - nenadálá radost pro celou vaší rodinu.
se Zlodějem - spokojenost v soukromí je na-rušena finanční, nebo majetkovou újmou.
s Důstojníkem - soukromé podnikání.
s Dopisem - písemná zpráva ovlivňující vaše soukromí.
se Soudcem - úřední záležitosti zasahují do vašeho soukromí.
s Poselstvím - ústní zpráva ovlivňující vaše soukromí.
s Vdovou - nějaký smutek narušuje spokojenost v soukromí.
s Vdovcem - spokojený domov, který vám dává pocit stability a bezpečí.
s Touhou - plánujete vytvoření spokojeného domova.
s Toužebným přáním - toužíte po spokojeném domově. Nezůstávejte jen u představ!
s Nadějí - naděje na spokojenost v soukromí.
se Smrtí - rekonstrukce, či opravy domu nebo bytu.
s Nemocí - nemoc tělesná nebo psychická narušuje spokojenost v soukromí.
s Vážnými myšlenkami - spokojenost v domě je závislá na vážném promyšlení budoucnosti.
s Falší - do vašeho soukromí se vkrádá faleš. Neberte tento fakt na lehkou váhu.
s Neštěstím - nějaké nepříjemnosti narušují spokojenost v soukromí.
s Nepřítelem - nepřátelský postoj někoho, narušuje stabilitu vašeho soukromí.
s Nepříjemností - hádky a nesrovnalosti narušující spokojenost v soukromí.
 
Dítě

Tato karta má vícero vysvětlení. Je symbolem dítěte jako takového, nebo přírůstku do rodiny, ale zároveň se říká, že dítě je starost, a tudíž tato karta může být i představitelem určitých starostí.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Rohem hojnosti - mnoho starostí.
s Penězi - starosti s penězi.
s Darem - dítě je pro vás darem.
s Nenadálou radostí - neplánované, ale vítané těhotenství.
se Zlodějem - starosti se ztrátou něčeho, ale zapříčiněné druhou osobou.
s Důstojníkem - starosti v zaměstnání, nebo v soukromém podnikání.
s Dopisem - dvojí možnost výkladu: dopis od dítěte, nebo nějaká písemná zpráva, která vám přidělává starosti.
se Soudcem - starosti s nějakým úředním jednáním.
s Poselstvím - nějaká ústní zpráva bude příčinou starostí.
s Vdovou - starosti ze kterých budete smutní.
s Vdovcem - jste dostatečně odhodlaní a silní se rychle vypořádat se starostmi.
s Touhou - starosti s realizací nových plánů.
s Toužebným přáním - touha po dítěti.
s Nadějí - dvojí možnost výkladu: naděje vkládané do dítěte, nebo naděje na dítě (těhotenství).
se Smrtí - dvojí možnost výkladu: dítě před kartou smrti = starosti končí. Dítě za kartou smrti = počínající starosti.
s Nemocí - dvojí možnost výkladu: nemoc dítěte nebo starosti s vlastním zdravím.
s Vážnými myšlenkami - starosti s nutnou změnou do budoucnosti.
s Falší - zbytečné starosti.
s Neštěstím - velmi nepříjemné starosti.
s Nepřítelem - starosti do kterých vás dostal někdo záměrně.
s Nepříjemností - starosti s dětmi.
 
Roh hojnosti

Může představovat hojnost všeho co si jen člověk dokáže představit ke zpříjemnění života, ale i hojnost nepříjemností. Záleží na tom, jaké karty jsou v jeho blízkosti.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Penězi - hojnost peněz.
s Darem - velký dar.
s Nenadálou radostí - neočekávaná hojnost něčeho.
se Zlodějem - větší finanční či majetková ztráta, zapříčiněná druhou osobou.
s Důstojníkem - velmi stabilní pozice v zaměstnání či soukromém podnikání.
s Dopisem - hojnost nových zpráv, získaných formou dopisů, knih, studiem atp.
se Soudcem - hojný styk s úřady.
s Poselstvím - hojnost nových poznatků, získaných ústně.
s Vdovou - hojnost smutku.
s Vdovcem - hodně osobní vytrvalosti a síly.
s Touhou - mnoho nových plánů.
s Toužebným přáním - více toužebných přání.
s Nadějí - neutuchající optimismus a naděje.
se Smrtí - dvojí možnost výkladu: roh hojnosti před kartou smrti = začíná pro vás klidnější období. Roh hojnosti za kartou smrti = začíná období životních zvratů či změn.
s Nemocí - více různých onemocnění.
s Vážnými myšlenkami - nabízí se vám velká škála možností, jak naložit s budoucností.
s Falší - mnoho falše.
s Neštěstím - osud se k vám točí zády.
s Nepřítelem - mnoho nepřátel.
s Nepříjemností - budete nuceni řešit více nepříjemných situací.
 
Peníze
Karta vypovídající o financích, které jsou nadstavbou k tomu co považujeme za finanční základ potřebný k životu. Tzv. velké peníze, které dávají možnost k navýšení stávajícího majetku ať již hmotného, nebo peněžitého.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Darem - velké peníze jsou pro vás darem o který jste schopni se podělit.
s Nenadálou radostí - větší přísun peněz, které jste neočekávali (možná i výhra).
se Zlodějem - větší peněžitá či majetková ztráta, zapříčiněná druhou osobou.
s Důstojníkem - zvýšení platu v zaměstnání, či větší prosperita v soukromém podnikání.
s Dopisem - písemná zpráva týkající se větší finanční částky.
se Soudcem - dvojí možnost výkladu: peníze před soudcem = větší výdaje spojené s úřady. Peníze za soudcem = větší finanční částka či majetek, předaný vám úřední formou.
s Poselstvím - ústní zpráva týkající se větší finanční částky.
s Vdovou - movitý či nemovitý majetek, který vám nepřinese radost.
s Vdovcem - velmi silná finanční stabilita. Dlouhodobý blahobyt.
s Touhou - máte možnost získat větší finanční částku z realizace nových plánů.
s Toužebným přáním - touha po bohatství.
s Nadějí - naděje na větší peníze.
se Smrtí - dvojí možnost výkladu: peníze před kartou smrti = končí období blahobytu. Peníze za kartou smrti = nastupuje období blahobytu.
s Nemocí - lakota.
s Vážnými myšlenkami - vážná změna budoucnosti dává šanci k navýšení majetku.
s Falší - peníze získané nečistým způsobem.
s Neštěstím - nešťastná investice větší částky peněz. Pečlivě zvažte situaci!
s Nepřítelem - někdo má tendenci se na vás velmi silně přiživit. Pozor!
s Nepříjemností - větší finanční problémy, možné dlouhodobé dluhy.
 
Dar

Původní cikánské karty měly dvě karty peněz. Velké peníze a malé peníze. Karta dar je symbolem malých peněz to znamená, toho základu, který potřebujeme k osobnímu zajištění slušného živobytí. Záleží na položení karet. Může samozřejmě představovat i dar jako takový.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Nenadálou radostí - neočekávaný dar.
se Zlodějem - menší peněžitá či majetková ztráta, zapříčiněná druhou osobou.
s Důstojníkem - mimořádná jednorázová finanční odměna (prémie).
s Dopisem - písemná zpráva týkající se menší finanční částky.
se Soudcem - dvojí možnost výkladu: peníze před soudcem = menší výdaje spojené s úřady. Peníze za soudcem = menší finanční částka či majetek, předaný vám úřední formou.
s Poselstvím - ústní zpráva týkající se menší finanční částky.
s Vdovou - dar, který vám neudělá žádnou radost.
s Vdovcem - dobrá finanční stabilita.
s Touhou - máte dostatek financí pro realizaci nových plánů.
s Toužebným přáním - touha po dostatečném finančním zabezpečení.
s Nadějí - naděje na dostatečné finanční zabezpečení.
se Smrtí - dvojí možnost výkladu: peníze před kartou smrti = končí období dostatku. Peníze za kartou smrti = nastupuje období dostatku.
s Nemocí - nezaměstnanost.
s Vážnými myšlenkami - vážná změna budoucnosti dává šanci na finanční stabilitu.
s Falší - zkreslené a nerealizovatelné představy o osobním zabezpečení.
s Neštěstím - nešťastná investice menší částky peněz.
s Nepřítelem - někdo má tendenci zneužívat vaší dobroty.
s Nepříjemností - menší finanční problémy, možné krátkodobé dluhy.
 
Nenadálá radost

Na této kartě jde člověk po cestě života a ejhle, našel poklad. Je to symbol neočekávané radostné události, která leží na cestě našeho života. Jaké události, o tom vypovídají okolní karty.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

se Zlodějem - nečekané nalezení ztracené věci.
s Důstojníkem - dvojí možnost výkladu: již neočekávaná stabilita v zaměstnání či podnikání, nebo nalezení stabilního zaměstnání.
s Dopisem - radostná písemná zpráva, kterou jste nečekali.
se Soudcem - neočekávaně rychlé řešení úředních záležitosti ve váš prospěch.
s Poselstvím - radostná ústní zpráva, kterou jste nečekali.
s Vdovou - očekávejte nečekané, smutek končí a nastupuje období radosti.
s Vdovcem - nečekaně se budou stabilizovat vaše soukromé záležitosti a s určitou lehkostí zvládáte nastalé situace.
s Touhou - realizace nových plánů vám přinese nečekanou radost.
s Toužebným přáním - období splněných přání.
s Nadějí - nevzdávejte se, je naději na úspěch.
se Smrtí - nečekaná radostná událost přináší velkou změnu do vašeho života.
s Nemocí - nečekané uzdravení.
s Vážnými myšlenkami - určitě realizujte ty změny o kterých uvažujete, neboť vám přinesou neočekávanou radost.
s Falší - pozor, to co si myslíte, že je pro vaše štěstí, se může obrátit proti vám.
s Neštěstím - všechno zlé je pro něco dobré.
s Nepřítelem - končí projevy nepřátelství.
s Nepříjemností - neočekávané řešení nepříjemných záležitostí.
 
Zloděj

Je symbolem ztráty něčeho, na čem nám záleží. Příčinou takové ztráty je vždy nějaká osoba. Tato karta nevypovídá o ztrátě zapříčiněné vlastní nedbalostí.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Důstojníkem - pozor, někdo vás chce připravit o zaměstnání, nebo se snaží narušit chod vašeho soukromého podnikání.
s Dopisem - písemná zpráva o nějaké ztrátě.
se Soudcem - úřední jednání vás připraví o peníze.
s Poselstvím - ústní zpráva o nějaké ztrátě.
s Vdovou - nějaká ztráta, která vás vede do pesimismu.
s Vdovcem - přes veškeré případné ztráty jste schopni bojovat s osudem.
s Touhou - to co budete mít v úmyslu realizovat, vás vede do ztráty. Zkuste své plány přehodnotit.
s Toužebným přáním - to po čem toužíte, k ničemu nevede. Hledejte nový směr.
s Nadějí - nedělejte si zbytečné naděje, je to ztráta času.
se Smrtí - dvojí možnost výkladu: zloděj před kartou smrti = končí období ztrát. Zloděj za kartou smrti = začíná období ztrát.
s Nemocí - nemoc, která má tendenci oslabovat životní nebo psychické síly.
s Vážnými myšlenkami - změny, které se chystáte učinit, vás vedou do ztráty. Pečlivě zvažte, jestli to stojí za to.
s Falší - někdo, kdo se vůči vám staví jako přítel, čeká na příležitost, jak vás okrást.
s Neštěstím - pozor, velká finanční či majetková ztráta.
s Nepřítelem - projev nepřátelství s tendencí citelně vás poškodit na majetku.
s Nepříjemností - menší, ale nepříjemná ztráta.
 
Důstojník 

Je symbolem jistoty a stability v zaměstnání i ve veřejném životě. V minulosti se tradovalo, že člověk který byl ve statní službě měl takzvanou definitivu. To znamená, že měl stabilní zaměstnání a zároveň na stáří měl svojí rentu ze které byl dobře živ až do konce života.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Dopisem - dlouhodobá, písemná pracovní smlouva.
se Soudcem - zaměstnání ve státní službě.
s Poselstvím - dlouhodobá, ústní pracovní smlouva.
s Vdovou - pracovní zaměření, které vám ne-přináší žádnou radost.
s Vdovcem - nastupuje období stability jak v zaměstnání, tak i ve vašem soukromí.
s Touhou - nové plány v oblasti zaměstnání, nebo soukromém podnikání.
s Toužebným přáním - toužíte po stabilitě v zaměstnání.
s Nadějí - naděje na stabilní zaměstnání, či soukromé podnikání.
se Smrtí - změna zaměstnání.
s Nemocí - onemocnění, které má určitý vliv na pracovní stabilitu.
s Vážnými myšlenkami - vážně uvažujete o změně v zaměstnání, nebo v soukromém podnikání.
s Falší - vidíte pracovní budoucnost tam, kde není.
s Neštěstím - nešťastná náhoda vás může připravit o práci.
s Nepřítelem - někdo se vás snaží připravit o práci, nebo máte nekalou konkurenci v soukromém podnikání.
s Nepříjemností - budete nuceni řešit nějaké nepříjemnosti v práci.
 
 
 
Oko Boží

Je takzvanou korunní kartou cikánských karet, kartou stability a představuje nejvyšší symbol ochrany. Snižuje intenzitu karet záporných a povyšuje karty kladné.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Knězem - velmi vzácné spojení Boží ochrany a Božího požehnání. Člověku se plní tužby a přání. Při snaze dosáhnout určitého cíle máte maximální šanci na úspěch.
s Cestou - dává předpoklad k úspěšnému završení cesty bez problémů a překážek, ať již se jedná o klasické cestování či o cestu životem.
se Svatbou - to je spojení dvou lidí, které má Boží ochranu a tudíž předpoklad pro klidný a harmonický vztah.
s Milenkou - klidný, čistý a něžný vztah.
s Milencem - klidný, čistý a pevný vztah.
s Věrností - představuje partnera, který je schopen vám poskytnou ochranu v jakékoliv situaci a vždy bude stát za vámi.
s Žárlivostí - prozřetelnost vás chrání před žárlivostí nebo závistí.
s Radostí - nezištná a čistá radost vyplývající ze štěstí druhých lidí.
s Domem - harmonie, klid a pohoda ve vašem soukromí (rodině).
s Dítětem - budete se radovat z úspěchu svého dítěte či dětí.
s Rohem hojnosti - předpoklad k dlouhodobé hojnosti všeho, co potřebujete ke spokojenému životu.
s Penězi - velmi dobré a dlouhodobé finanční zabezpečení. Nehrozí ztráta peněz.
s Darem - dvojí možnost výkladu: neměli byste trpět nouzí, nebo dostanete dar trvalé hodnoty.
s Nenadálou radostí - radujete se nad něčím, co jste neočekávali a co má trvalou hodnotu.
se Zlodějem - najdete to, co jste kdysi ztratili, nebo bude vráceno to, co vám bylo ukradeno.
s Důstojníkem - dlouhodobá stabilita a klid v podnikání, nebo v zaměstnání.
s Dopisem - písemná správa, která je pro vás významná a cenná.
se Soudcem - nějaké úřední rozhodnutí, které vám vrací klid a pohodu do života.
s Poselstvím - ústní zpráva (rada), která je pro vás významná a cenná.
s Vdovou - smutek, který nebude mít dlouhé-ho trvání a rychle přebolí.
s Vdovcem - dvojí možnost výkladu: jste velmi silná osobnost schopná čelit smutku, nebo jste schopni i při vlastních starostech ještě podpořit někoho druhého.
s Touhou - máte možnost realizovat své plány a myšlenky, vytvoříte dílo trvalé hodnoty.
s Toužebným přáním - je velký předpoklad, že dosáhnete toho po čem toužíte.
s Nadějí - splní se to, do čeho vkládáte svou naději.
se Smrtí - změna, která vám přinese stabilitu, pohodu a klid.
s Nemocí - velmi rychlé vyřešení zdravotních problémů.
s Vážnými myšlenkami - závažná životní rozhodnutí, která jsou ku prospěchu, i když se to na první pohled tak nejeví.
s Falší - máte pocit, že vás zrazují přátelé, či cítíte kolem sebe faleš? Ničeho se nebojte. Boží oko vás chrání.
s Neštěstím - toto je situace, kdy dojdete nutně k názoru, že jste měli vlastně štěstí v neštěstí.
s Nepřítelem - jakékoliv nepřátelské útoky vůči vaší osobě se minou účinkem. Máte nad sebou Boží ochranu.
s Nepříjemností - prozřetelnost Boží vás chrání natolik, že máte možnost se vyhnout nějakým, byť již hrozícím nepříjemnostem.
 
Kněz
Je představitelem božího požehnání. Tak jako karta Božího oka, i on snižuje intenzitu záporných karet a podporuje karty kladné. Přeje novým plánům a novým myšlenkám. Důvěřuje síle svého ducha, ale sklání se pokorně před silou Boží.
 
Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Cestou - směr životní cesty, který je vám ve výkladu s ostatními kartami nabízen je pro vás Božím požehnáním.
se Svatbou - velmi pevný vztah, který dává předpoklad k založení rodiny.
s Milenkou - nezištný, čistý a něžný vztah.
s Milencem - nezištný, čistý a pevný vztah.
s Věrností - představuje partnera, který je věrný a zároveň vám plně důvěřuje.
s Žárlivostí - žárlivost partnera je projevována v rozumné míře, neboť nepramení z nedůvěry vůči vám, ale z velké lásky.
s Radostí - jste schopni rozdávat radost a lidé vás za to mají rádi.
s Domem - spokojená a šťastná rodina je pro vás velmi důležitá.
s Dítětem - projev dětské přízně vás naplňuje štěstím a něhou.
s Rohem hojnosti - jste dítě štěstěny a máte možnost prožít život na plno.
s Penězi - peníze které máte možnost získat, si plně zasloužíte.
s Darem - dvojí možnost výkladu: umíte dobře hospodařit, nebo i malý dárek vám přináší velkou radost.
s Nenadálou radostí - radujete se z něčeho co jste neočekávali a jste schopni se o to podělit se svým okolím.
se Zlodějem - ztráta něčeho má své opodstatnění, probudí vás k činorodosti.
s Důstojníkem - vše co uděláte v zaměstnání či podnikání vám kvete pod rukama a lidé kolem vás to dokáží ocenit.
s Dopisem - písemná zpráva, která je pro vás požehnáním.
se Soudcem - nějaké úřední rozhodnutí, které je v každém případě ve váš prospěch.
s Poselstvím - ústní zpráva (rada), která je pro vás požehnáním.
s Vdovou - smutek či žal se snažíte potlačit činorodostí a spoluprácí z druhými lidmi. To je pro vás dobré.
s Vdovcem - dvojí možnost výkladu: jste silná osobnost která umí čelit smutku a daná situace obohacuje vaše nitro, nebo čelíte svým vlastním strastem a ještě se snažíte druhé ochránit před podobnou situací.
s Touhou - realizace vašich myšlenek a plánů je požehnáním pro druhé.
s Toužebným přáním - udělejte první krok k tomu po čem toužíte a dočkáte se podpory od druhých.
s Nadějí - máte v sobě dostatek optimismu a schopnost probudit ho i v druhých lidech.
se Smrtí - neváhejte učinit změnu, bude to přínosem pro vás i vaše okolí.
s Nemocí - přes vlastní zdravotní problémy jste schopni pomáhat druhým.
s Vážnými myšlenkami - změna v životním stylu, kterou zamýšlíte udělat, je přínosem pro vás i vaší rodinu.
s Falší - i kdyby vás zradili přátelé a faleš druhých vás provázela na cestě životem, nebude to dlouho trvat, a vy si najdete nová přátelství, která vám budou požehnáním do budoucna. Chce to jen dostatek trpělivosti.
s Neštěstím - přes vlastní starosti jste schopni vnímat neštěstí druhých a soucítit s nimi.
s Nepřítelem - jakékoliv nepřátelské útoky vůči vaší osobě mají minimální účinek. Přesto se snažíte zjistit důvod nepřátelství, a jste schopni vzít v úvahu možnost, že jste k tomuto postoji sami mohli zadat příčinu.
s Nepříjemností - jste schopni úspěšně a velmi diplomaticky řešit nepříjemné situace. Umíte se ponořit do problému a zvolit správné řeše-ní v pravý čas a na správném místě.
 
Cesta

Je symbolem cesty života. Ukazuje z čeho vycházíme a kam jdeme. Naznačuje také, že jsou události v pohybu a nabádá k pružnější reakci z vaší strany.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

se Svatbou - dvojí možnost výkladu: trvalý citový vztah, který by mohl být završen sňatkem, nebo se stávající manželství upevňuje.
s Milenkou - do vašeho života vstupuje něžný cit a zamilovanost.
s Milencem - do vašeho života vstupuje pevný, trvalý vztah.
s Věrností - stabilita ve všem, co figuruje ve vašem životě.
s Žárlivostí - váš způsob života dává podnět k žárlivosti.
s Radostí - do vašeho života vstupuje radost v podobě rodinné harmonie a pohody.
s Domem - spokojenost v soukromí hraje dost podstatnou roli ve vašem životě.
s Dítětem - dvojí možnost výkladu: uvažujete o dítěti (založení rodiny), nebo do vašeho života vstupují nějaké starosti.
s Rohem hojnosti - nastupuje období dostatku všeho po čem v běžném životě toužíte a budete mít pocit, že vám nic nechybí.
s Penězi - možnost nabytí větší finanční částky či jiného majetku, bez vlastního přičinění.
s Darem - dvojí možnost výkladu: někdo vás potěší dárkem, nebo nastupuje období finanční stability.
s Nenadálou radostí - velmi brzy se budete z něčeho radovat.
se Zlodějem - pozor hrozí vám nějaká ztráta a to v dohledné době. Ohlídejte si peníze či jiný majetek.
s Důstojníkem - dvojí možnost výkladu: máte možnost upevnit své postavení ve veřejném životě, nebo nastává období pracovní stability (možnost povýšení).
s Dopisem - brzy dostanete nějakou písemnou zprávu, která je pro vás důležitá.
se Soudcem - brzy podstoupíte nějaké úřední jednání, které je pro vás důležité.
s Poselstvím - brzy se od někoho dozvíte něco, co je pro vás důležité.
s Vdovou - ztrácíte životní elán a je tendence se tomu příliš poddávat (pesimismus).
s Vdovcem - ztrácíte sice životní elán, ale umíte s tím bojovat.
s Touhou - v brzké době vymyslíte něco nového a hodláte to zároveň i realizovat.
s Toužebným přáním - v brzké době budete po něčem toužit, ale malá sebedůvěra vám brání v realizaci vlastních přání.
s Nadějí - v dohledné době nadejde pro vás období optimismu a nových nadějí.
se Smrtí - dostáváte se do období, které bude bohaté na změny.
s Nemocí - nastupuje období ve kterém je váš organismus oslabený, a tudíž náchylný k onemocnění. Může se jednat o nemoc tělesnou, nebo o psychické trauma.
s Vážnými myšlenkami - brzy vás okolnosti donutí k vážnému zvážení budoucnosti. Potřeba změny je velmi naléhavá.
s Falší - do vašeho života vstupuje někdo, kdo se k vám staví falešně. Nevěřte každému na potkání.
s Neštěstím - brzy se dostanete do nějaké pro vás nepříjemné situace, kterou nelze obejít.
s Nepřítelem - dvojí možnost výkladu: do vašeho života vstupuje člověk, který má tendenci vám nějakým způsobem škodit, nebo se dostáváte do období ve kterém máte pocit, že nic nejde bez potíží.
s Nepříjemností - dvojí možnost výkladu: brzy se dostanete do nějaké pro vás nepříjemné situace, kterou budete muset řešit, nebo jste před nutností něco ve svém životě obhajovat.
 
Svatba

Je symbolem trvalého citového vztahu a soužití. V dnešní době nemusí být uzavřeno manželství k tomu, aby spolu mohli dva lidé žít.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Milenkou - dlouhodobý partnerský vztah za-ložený na citu.
s Milencem - dlouhodobý partnerský vztah za-ložený na solidnosti a jistotě.
s Věrností - dlouhodobý partnerský vztah za-ložený na vzájemné důvěře.
s Žárlivostí - dlouhodobý partnerský vztah, ve kterém figuruje či bude figurovat žárlivost.
s Radostí - dlouhodobý partnerský vztah, ve kterém převažuje radost.
s Domem - dlouhodobý partnerský vztah je pro vás velmi důležitý, život bez partnera vám nesvědčí.
s Dítětem - dlouhodobý partnerský vztah, kde dítě je důležitou součástí rodiny.
s Rohem hojnosti - dlouhodobý partnerský vztah, který vám dá vše potřebné.
s Penězi - dlouhodobý partnerský vztah, založený na majetku.
s Darem - dlouhodobý partnerský vztah, ve kterém jste schopni se navzájem obdarovat, jen tak pro radost.
s Nenadálou radostí - dlouhodobý partnerský vztah do kterého vstupuje neočekávaně něco radostného.
se Zlodějem - dlouhodobý partnerský vztah je, či bude někým narušován a mohla by nastat krize.
s Důstojníkem - dlouhodobý partnerský vztah dvou lidí, kteří spolu nejen žijí, ale i pracují či podnikají v určitém oboru.
s Dopisem - písemná zpráva, která je důležitá pro oba partnery.
se Soudcem - dlouhodobý partnerský vztah, který je, či bude potvrzen sňatkem.
s Poselstvím - ústní zpráva, která je důležitá pro oba partnery.
s Vdovou - dlouhodobý partnerský vztah, který přináší smutek a roztrpčení oběma partnerům.
s Vdovcem - dlouhodobý partnerský vztah, který je zkoušen osudem, ale přesto má šanci vytrvat.
s Touhou - dlouhodobý partnerský vztah, ve kterém se nikdy nebudete nudit.
s Toužebným přáním - toužíte po trvalém a pevném partnerském vztahu.
s Nadějí - je naděje na dlouhodobý partnerský vztah.
se Smrtí - dlouhodobý partnerský vztah, který jde do nějaké změny. Něco končí a něco úplně nového začíná.
s Nemocí - dlouhodobý partnerský vztah, jehož pevnost bude zkoušena nemocí či starostmi jednoho z partnerů.
s Vážnými myšlenkami - dlouhodobý vztah, který začíná sklouzávat do nudy a stereotypu. Oba partneři by se měli vážně zamyslet nad budoucností.
s Falší - dlouhodobý partnerský vztah, do kterého se začíná vkrádat faleš a nedůvěra. Oba partneři by se měli zamyslet nad budoucností.
s Neštěstím - dvojí možnost výkladu: vztah s nedobrým koncem, nebo vaše volba životního partnera je, či bude nešťastná a nenaplní se představy vzájemného soužití.
s Nepřítelem - dvojí možnost výkladu: dlouhodobý partnerský vztah je, či bude narušován nepřátelským postojem někoho z okolí, nebo ani jeden z partnerů není ochoten ustoupit od svých požadavků, vytrácí se vzájemná tolerance a láska se mění v nenávist.
s Nepříjemností - dlouhodobý partnerský vztah, který je, či bude narušován častými hádkami.
 
Milenka

Srdcová dáma. Je představitelkou lásky založené na citu. Zastupuje lásku, něhu, jemnou citlivost, ale i zamilovanost, která může být krátkodobá. Se svými city se netají, ale dává je plně najevo.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Milencem - můžete prožít krátký milostný románek. Záleží jenom na vás.
s Věrností - krásný, věrný citový vztah.
s Žárlivostí - citový vztah, který je kalen žárlivostí a silným projevem nedůvěry.
s Radostí - citový vztah, který vám přinese radost a pohodu.
s Domem - hluboký citový vztah, který zasáhne do vašeho soukromí.
s Dítětem - silná citová vazba k dítěti či více dětem.
s Rohem hojnosti - hojnost citu, kterou vám projeví více lidí z vašeho okolí.
s Penězi - projev zamilovanosti, ale pozor na ziskuchtivost dotyčné osoby.
s Darem - očekávejte dárek od osoby která vás miluje.
s Nenadálou radostí - nečekaný projev lásky.
se Zlodějem - někdo vás chce připravit o lásku.
s Důstojníkem - projev lásky od osoby, která je v dobrém pracovním postavení.
s Dopisem - očekávejte milostný dopis.
se Soudcem - hluboký citový vztah, který může být završen nabídkou k sňatku.
s Poselstvím - vyznání lásky.
s Vdovou - citový vztah, který zažene pocit samoty a smutku.
s Vdovcem - projev citu, kterému se snažíte ubránit.
s Touhou - citový vztah, na kterém stavíte svoji budoucnost.
s Toužebným přáním - toužíte po někom, kdo by byl schopen vám dát něžnou lásku.
s Nadějí - naděje na něžný citový vztah.
se Smrtí - něžný citový vztah, který přinese do vašeho života velkou změnu.
s Nemocí - velká zamilovanost, která pro vás může být psychicky náročná.
s Vážnými myšlenkami - citový vztah, který vás nutí k vážnému zamyšlení se, nad dalším životem.
s Falší - někdo vám projeví lásku, která je jen velmi povrchní.
s Neštěstím - tento citový vztah vám nepřinese žádné štěstí.
s Nepřítelem - projev zamilovanosti, který může přejít v nepřátelství.
s Nepříjemností - milenecký vztah, který vám může přivodit mnoho nepříjemností.
 
Milenec

Srdcový kluk. Zastupuje lásku, která má velmi pevný základ, a dává předpoklad k dlouhodobému vztahu. Představuje stabilitu v lásce. O takového partnera se lze pevně opřít, ale neočekávejte od něho, že vás bude o svém citu ubezpečovat.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Věrností - vztah s člověkem na kterého se můžete spolehnout a hledat u něho oporu.
s Žárlivostí - velmi pevný vztah s člověkem, který si vás bude žárlivě střežit.
s Radostí - stabilní vztah s člověkem, se kterým se nebudete nudit.
s Domem - pevný vztah s člověkem, pro kterého je velmi důležité dobré rodinné zázemí.
s Dítětem - silný vztah k dítěti či dětem, který je založen na citlivé autoritě.
s Rohem hojnosti - pevný vztah s více lidmi, na které se budete moci spolehnout.
s Penězi - pevný vztah s člověkem, který je schopen vás dobře finančně zajistit.
s Darem - očekávejte dar od člověka který je důležitým článkem vašeho života.
s Nenadálou radostí - nečekaný projev citu.
se Zlodějem - někdo chce narušit váš pevný partnerský vztah.
s Důstojníkem - pevný vztah s člověkem, který je v dobrém pracovním postavení.
s Dopisem - písemná nabídka k trvalému vztahu (soužití).
se Soudcem - stabilní vztah s člověkem, který vám nabídne sňatek.
s Poselstvím - vyznání hluboké náklonnosti.
s Vdovou - samota může být brzy zaměněna za trvalý vztah.
s Vdovcem - pevný vztah, který vás může velmi posílit a dodat sebevědomí.
s Touhou - pevný vztah s člověkem, který vám nabízí novou budoucnost.
s Toužebným přáním - toužíte po někom, kdo by byl schopen vás podepřít a dodal vám životní jistotu.
s Nadějí - naděje na pevný vztah.
se Smrtí - nabídka pevného vztahu, která vám přináší do života podstatnou změnu.
s Nemocí - pevný vztah s člověkem, který pro vás může být psychicky náročný tím, že z něho nejste schopni vystoupit.
s Vážnými myšlenkami - pevný vztah, který vás nutí k vážnému zamyšlení se nad dalším životem.
s Falší - trvalý vztah s člověkem, který má mylné představy o soužití.
s Neštěstím - trvalý vztah s člověkem, který je zatrpklý a nudný.
s Nepřítelem - trvalý vztah s člověkem, který je sobecký a bezohledný.
s Nepříjemností - trvalý vztah, který vám může přivodit mnoho nepříjemností.
 
Věrnost

Na této kartě leží pes na hrobě svého pána a je to tzv. symbol věrnosti až za hrob. Vedle citových karet vypovídá o věrnosti partnerské, ale leží-li vedle nepříjemné karty, může vypovídat i o tom, že se nám smůla lepí na paty.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Žárlivostí - dvojí možnost výkladu: ve vašem citovém životě může dlouhodobě figurovat žárlivost, nebo vám může lidská závist delší dobu znepříjemňovat život.
s Radostí - dlouhotrvající pocit radosti.
s Domem - velmi pevné rodinné zázemí.
s Dítětem - velmi silný vztah k dětem.
s Rohem hojnosti - dlouhodobý pocit spokojenosti.
s Penězi -trvalá finanční prosperita.
s Darem - trvalá finanční stabilita.
s Nenadálou radostí - projev věrnosti či podpory od člověka, od kterého byste to neočekávali.
se Zlodějem - delší období finančních ztrát.
s Důstojníkem - nastupuje delší období pracovní stability.
s Dopisem - dvojí možnost výkladu: písemný projev věrnosti, nebo bohatá korespondence.
se Soudcem - dlouhodobé úřední záležitosti.
s Poselstvím - dvojí možnost výkladu: více nových zpráv, či více nových osobních poznatků.
s Vdovou - smutek, který dlouhodobě zatěžuje psychiku.
s Vdovcem - dvojí možnost výkladu: smutek, kterému musíte dlouhodobě čelit, nebo dlouhodobá stabilita v soukromých záležitostech.
s Touhou - mnoho nových plánů, ale chybí prostor k jejich realizaci.
s Toužebným přáním - realizujte své touhy a přání, nezůstávejte jen u snění.
s Nadějí - dvojí možnost výkladu: naděje, že se dočkáte věrnosti od partnera, nebo jste velký životní optimista.
se Smrtí - období bohaté na životní změny.
s Nemocí - vleklá nemoc či dlouhodobá alergie.
s Vážnými myšlenkami - trudnomyslnost.
s Falší - chybí vám síla k tomu, abyste se zbavili falešných přátel. Bojujte!
s Neštěstím - osud vás zkouší, je třeba se obrnit trpělivostí. Nic netrvá věčně.
s Nepřítelem - nepřátelský postoj některých lidí vůči vám je nezvratitelný. Nelze s nimi bojovat, bylo by lepší ustoupit, nebo změnit vlastní názor.
s Nepříjemností - smůla se vám lepí na paty, toto období není vhodné k realizaci čehokoliv.
 
Žárlivost

Je symbol, který hraje svou roli v citech, ale též může vypovídat o závisti člověka vůči člověku v jakýchkoliv záležitostech.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Radostí - vypovídá o potměšilosti té osoby, která se podílela na vzniku žárlivosti.
s Domem - žárlivost narušuje spokojenost v soukromí.
s Dítětem - dvojí možnost výkladu: projev dětské žárlivosti, nebo je žárlivost příčinou vašich starostí.
s Rohem hojnosti - velmi silná žárlivost.
s Penězi - někdo vám závidí finanční úspěch.
s Darem - dárek který dostanete, vyvolá něčí závist.
s Nenadálou radostí - štěstí, které vás potká bude zkaleno něčí závistí.
se Zlodějem - sobecká žárlivost. Někdo vás chce mít pouze pro sebe.
s Důstojníkem - někdo vám závidí pracovní úspěchy.
s Dopisem - dopis, který je záměrně napsán tak, aby vyvolal žárlivost či závist.
se Soudcem - žárlivost, kterou lze řešit přes kompetentní osobu (např. psycholog).
s Poselstvím - řeči, které vyvolají žárlivost či závist.
s Vdovou - smutek nebo lítost vyvolané žárlivostí či závistí.
s Vdovcem - jste schopni čelit žárlivosti.
s Touhou - někdo vám závidí vaši činorodost.
s Toužebným přáním - žárlivě toužíte po něčem, co má někdo druhý. Zbytečně, máte možnost toho dosáhnout vlastním přičiněním!
s Nadějí - máte dostatek argumentů proti případné žárlivosti či závisti. Braňte se!
se Smrtí - dvojí možnost výkladu: žárlivost před kartou smrti = dává předpoklad k ukončení žárlivosti. Naopak karta smrti před žárlivostí = počínající žárlivost.
s Nemocí - chorobná žárlivost.
s Vážnými myšlenkami - něčí žárlivost vás nutí k vážnému zamyšlení nad vlastní budoucností.
s Falší - bezdůvodná žárlivost, neboť důvody, na jejichž základě vznikla, jsou falešné.
s Neštěstím - žárlivost, která může vést ke špatnému konci (např. k rozchodu).
s Nepřítelem - sami sobě jste nepřítelem díky vlastní bezdůvodné žárlivosti.
s Nepříjemností - žárlivost partnera nebo vaše vlastní, nese sebou jen samé nepříjemnosti.
 
Radost

Na této kartě je dívka hrající na kytaru a za ní stojí muž který ji naslouchá. Je to symbol veselí, radosti ze života, ale i karta rodinné harmonie.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Domem - spokojenost a radost v soukromí.
s Dítětem - radost z dítěte či dětí.
s Rohem hojnosti - hojnost radosti ze života.
s Penězi - radujete se z nabytí větší sumy peněz, kterou nemíváte běžně k dispozici.
s Darem - radost z dárku, který nemusí být velké hodnoty, ale který jste si přála.
s Nenadálou radostí - naplní vás překvapivý pocit radosti, který jste neočekávali.
se Zlodějem - bezvýznamná ztráta.
s Důstojníkem - pocit radosti a uspokojení z dosaženého postavení.
s Dopisem - radostná písemná zpráva.
se Soudcem - radost z výsledku nějakého úředního jednání.
s Poselstvím - sdělení, ze kterého se budete radovat, aneb dobrá rada nad zlato.
s Vdovou - slzy z radosti.
s Vdovcem - dlouho trvající radost.
s Touhou - realizace nových plánů vám přinese radost.
s Toužebným přáním - budete se radovat s uskutečnění svých tužeb.
s Nadějí - v nejbližší době se budete z něčeho radovat. Těšte se!
se Smrtí - nadchází změna. Nastává pro vás lepší a radostnější období.
s Nemocí - až bláznivě se budete z něčeho radovat.
s Vážnými myšlenkami - realizace vážného zvažování budoucnosti vám přinese radost.
s Falší - neradujte se předčasně, vedou vás k tomu falešné představy.
s Neštěstím - škodolibá radost z neštěstí druhých, která se může obrátit proti vám.
s Nepřítelem - i obyčejná radost ze života umí dělat nepřátele.
s Nepříjemností - nepříjemná situace, které se po čase dokážete zasmát.
 
Dům

Představuje soukromí, rodinu či domov jako takový. Je to stavba na pevných základech a tudíž zastupuje stabilitu čehokoliv, pokud zde nejsou další karty, které vypovídají o opaku.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Dítětem - silný pocit bezpečí.
s Rohem hojnosti - dobře zabezpečený spokojený domov.
s Penězi - blahobytný a spokojený domov.
s Darem - spokojený domov považujete za dar. Není to tudíž pro vás pouhá samozřejmost.
s Nenadálou radostí - nenadálá radost pro celou vaší rodinu.
se Zlodějem - spokojenost v soukromí je na-rušena finanční, nebo majetkovou újmou.
s Důstojníkem - soukromé podnikání.
s Dopisem - písemná zpráva ovlivňující vaše soukromí.
se Soudcem - úřední záležitosti zasahují do vašeho soukromí.
s Poselstvím - ústní zpráva ovlivňující vaše soukromí.
s Vdovou - nějaký smutek narušuje spokojenost v soukromí.
s Vdovcem - spokojený domov, který vám dává pocit stability a bezpečí.
s Touhou - plánujete vytvoření spokojeného domova.
s Toužebným přáním - toužíte po spokojeném domově. Nezůstávejte jen u představ!
s Nadějí - naděje na spokojenost v soukromí.
se Smrtí - rekonstrukce, či opravy domu nebo bytu.
s Nemocí - nemoc tělesná nebo psychická narušuje spokojenost v soukromí.
s Vážnými myšlenkami - spokojenost v domě je závislá na vážném promyšlení budoucnosti.
s Falší - do vašeho soukromí se vkrádá faleš. Neberte tento fakt na lehkou váhu.
s Neštěstím - nějaké nepříjemnosti narušují spokojenost v soukromí.
s Nepřítelem - nepřátelský postoj někoho, narušuje stabilitu vašeho soukromí.
s Nepříjemností - hádky a nesrovnalosti narušující spokojenost v soukromí.
 
Dítě

Tato karta má vícero vysvětlení. Je symbolem dítěte jako takového, nebo přírůstku do rodiny, ale zároveň se říká, že dítě je starost, a tudíž tato karta může být i představitelem určitých starostí.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Rohem hojnosti - mnoho starostí.
s Penězi - starosti s penězi.
s Darem - dítě je pro vás darem.
s Nenadálou radostí - neplánované, ale vítané těhotenství.
se Zlodějem - starosti se ztrátou něčeho, ale zapříčiněné druhou osobou.
s Důstojníkem - starosti v zaměstnání, nebo v soukromém podnikání.
s Dopisem - dvojí možnost výkladu: dopis od dítěte, nebo nějaká písemná zpráva, která vám přidělává starosti.
se Soudcem - starosti s nějakým úředním jednáním.
s Poselstvím - nějaká ústní zpráva bude příčinou starostí.
s Vdovou - starosti ze kterých budete smutní.
s Vdovcem - jste dostatečně odhodlaní a silní se rychle vypořádat se starostmi.
s Touhou - starosti s realizací nových plánů.
s Toužebným přáním - touha po dítěti.
s Nadějí - dvojí možnost výkladu: naděje vkládané do dítěte, nebo naděje na dítě (těhotenství).
se Smrtí - dvojí možnost výkladu: dítě před kartou smrti = starosti končí. Dítě za kartou smrti = počínající starosti.
s Nemocí - dvojí možnost výkladu: nemoc dítěte nebo starosti s vlastním zdravím.
s Vážnými myšlenkami - starosti s nutnou změnou do budoucnosti.
s Falší - zbytečné starosti.
s Neštěstím - velmi nepříjemné starosti.
s Nepřítelem - starosti do kterých vás dostal někdo záměrně.
s Nepříjemností - starosti s dětmi.
 
Roh hojnosti

Může představovat hojnost všeho co si jen člověk dokáže představit ke zpříjemnění života, ale i hojnost nepříjemností. Záleží na tom, jaké karty jsou v jeho blízkosti.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Penězi - hojnost peněz.
s Darem - velký dar.
s Nenadálou radostí - neočekávaná hojnost něčeho.
se Zlodějem - větší finanční či majetková ztráta, zapříčiněná druhou osobou.
s Důstojníkem - velmi stabilní pozice v zaměstnání či soukromém podnikání.
s Dopisem - hojnost nových zpráv, získaných formou dopisů, knih, studiem atp.
se Soudcem - hojný styk s úřady.
s Poselstvím - hojnost nových poznatků, získaných ústně.
s Vdovou - hojnost smutku.
s Vdovcem - hodně osobní vytrvalosti a síly.
s Touhou - mnoho nových plánů.
s Toužebným přáním - více toužebných přání.
s Nadějí - neutuchající optimismus a naděje.
se Smrtí - dvojí možnost výkladu: roh hojnosti před kartou smrti = začíná pro vás klidnější období. Roh hojnosti za kartou smrti = začíná období životních zvratů či změn.
s Nemocí - více různých onemocnění.
s Vážnými myšlenkami - nabízí se vám velká škála možností, jak naložit s budoucností.
s Falší - mnoho falše.
s Neštěstím - osud se k vám točí zády.
s Nepřítelem - mnoho nepřátel.
s Nepříjemností - budete nuceni řešit více nepříjemných situací.
 
Peníze
Karta vypovídající o financích, které jsou nadstavbou k tomu co považujeme za finanční základ potřebný k životu. Tzv. velké peníze, které dávají možnost k navýšení stávajícího majetku ať již hmotného, nebo peněžitého.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Darem - velké peníze jsou pro vás darem o který jste schopni se podělit.
s Nenadálou radostí - větší přísun peněz, které jste neočekávali (možná i výhra).
se Zlodějem - větší peněžitá či majetková ztráta, zapříčiněná druhou osobou.
s Důstojníkem - zvýšení platu v zaměstnání, či větší prosperita v soukromém podnikání.
s Dopisem - písemná zpráva týkající se větší finanční částky.
se Soudcem - dvojí možnost výkladu: peníze před soudcem = větší výdaje spojené s úřady. Peníze za soudcem = větší finanční částka či majetek, předaný vám úřední formou.
s Poselstvím - ústní zpráva týkající se větší finanční částky.
s Vdovou - movitý či nemovitý majetek, který vám nepřinese radost.
s Vdovcem - velmi silná finanční stabilita. Dlouhodobý blahobyt.
s Touhou - máte možnost získat větší finanční částku z realizace nových plánů.
s Toužebným přáním - touha po bohatství.
s Nadějí - naděje na větší peníze.
se Smrtí - dvojí možnost výkladu: peníze před kartou smrti = končí období blahobytu. Peníze za kartou smrti = nastupuje období blahobytu.
s Nemocí - lakota.
s Vážnými myšlenkami - vážná změna budoucnosti dává šanci k navýšení majetku.
s Falší - peníze získané nečistým způsobem.
s Neštěstím - nešťastná investice větší částky peněz. Pečlivě zvažte situaci!
s Nepřítelem - někdo má tendenci se na vás velmi silně přiživit. Pozor!
s Nepříjemností - větší finanční problémy, možné dlouhodobé dluhy.
 
Dar

Původní cikánské karty měly dvě karty peněz. Velké peníze a malé peníze. Karta dar je symbolem malých peněz to znamená, toho základu, který potřebujeme k osobnímu zajištění slušného živobytí. Záleží na položení karet. Může samozřejmě představovat i dar jako takový.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Nenadálou radostí - neočekávaný dar.
se Zlodějem - menší peněžitá či majetková ztráta, zapříčiněná druhou osobou.
s Důstojníkem - mimořádná jednorázová finanční odměna (prémie).
s Dopisem - písemná zpráva týkající se menší finanční částky.
se Soudcem - dvojí možnost výkladu: peníze před soudcem = menší výdaje spojené s úřady. Peníze za soudcem = menší finanční částka či majetek, předaný vám úřední formou.
s Poselstvím - ústní zpráva týkající se menší finanční částky.
s Vdovou - dar, který vám neudělá žádnou radost.
s Vdovcem - dobrá finanční stabilita.
s Touhou - máte dostatek financí pro realizaci nových plánů.
s Toužebným přáním - touha po dostatečném finančním zabezpečení.
s Nadějí - naděje na dostatečné finanční zabezpečení.
se Smrtí - dvojí možnost výkladu: peníze před kartou smrti = končí období dostatku. Peníze za kartou smrti = nastupuje období dostatku.
s Nemocí - nezaměstnanost.
s Vážnými myšlenkami - vážná změna budoucnosti dává šanci na finanční stabilitu.
s Falší - zkreslené a nerealizovatelné představy o osobním zabezpečení.
s Neštěstím - nešťastná investice menší částky peněz.
s Nepřítelem - někdo má tendenci zneužívat vaší dobroty.
s Nepříjemností - menší finanční problémy, možné krátkodobé dluhy.
 
Nenadálá radost

Na této kartě jde člověk po cestě života a ejhle, našel poklad. Je to symbol neočekávané radostné události, která leží na cestě našeho života. Jaké události, o tom vypovídají okolní karty.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

se Zlodějem - nečekané nalezení ztracené věci.
s Důstojníkem - dvojí možnost výkladu: již neočekávaná stabilita v zaměstnání či podnikání, nebo nalezení stabilního zaměstnání.
s Dopisem - radostná písemná zpráva, kterou jste nečekali.
se Soudcem - neočekávaně rychlé řešení úředních záležitosti ve váš prospěch.
s Poselstvím - radostná ústní zpráva, kterou jste nečekali.
s Vdovou - očekávejte nečekané, smutek končí a nastupuje období radosti.
s Vdovcem - nečekaně se budou stabilizovat vaše soukromé záležitosti a s určitou lehkostí zvládáte nastalé situace.
s Touhou - realizace nových plánů vám přinese nečekanou radost.
s Toužebným přáním - období splněných přání.
s Nadějí - nevzdávejte se, je naději na úspěch.
se Smrtí - nečekaná radostná událost přináší velkou změnu do vašeho života.
s Nemocí - nečekané uzdravení.
s Vážnými myšlenkami - určitě realizujte ty změny o kterých uvažujete, neboť vám přinesou neočekávanou radost.
s Falší - pozor, to co si myslíte, že je pro vaše štěstí, se může obrátit proti vám.
s Neštěstím - všechno zlé je pro něco dobré.
s Nepřítelem - končí projevy nepřátelství.
s Nepříjemností - neočekávané řešení nepříjemných záležitostí.
 
Zloděj

Je symbolem ztráty něčeho, na čem nám záleží. Příčinou takové ztráty je vždy nějaká osoba. Tato karta nevypovídá o ztrátě zapříčiněné vlastní nedbalostí.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Důstojníkem - pozor, někdo vás chce připravit o zaměstnání, nebo se snaží narušit chod vašeho soukromého podnikání.
s Dopisem - písemná zpráva o nějaké ztrátě.
se Soudcem - úřední jednání vás připraví o peníze.
s Poselstvím - ústní zpráva o nějaké ztrátě.
s Vdovou - nějaká ztráta, která vás vede do pesimismu.
s Vdovcem - přes veškeré případné ztráty jste schopni bojovat s osudem.
s Touhou - to co budete mít v úmyslu realizovat, vás vede do ztráty. Zkuste své plány přehodnotit.
s Toužebným přáním - to po čem toužíte, k ničemu nevede. Hledejte nový směr.
s Nadějí - nedělejte si zbytečné naděje, je to ztráta času.
se Smrtí - dvojí možnost výkladu: zloděj před kartou smrti = končí období ztrát. Zloděj za kartou smrti = začíná období ztrát.
s Nemocí - nemoc, která má tendenci oslabovat životní nebo psychické síly.
s Vážnými myšlenkami - změny, které se chystáte učinit, vás vedou do ztráty. Pečlivě zvažte, jestli to stojí za to.
s Falší - někdo, kdo se vůči vám staví jako přítel, čeká na příležitost, jak vás okrást.
s Neštěstím - pozor, velká finanční či majetková ztráta.
s Nepřítelem - projev nepřátelství s tendencí citelně vás poškodit na majetku.
s Nepříjemností - menší, ale nepříjemná ztráta.
 
Důstojník 

Je symbolem jistoty a stability v zaměstnání i ve veřejném životě. V minulosti se tradovalo, že člověk který byl ve statní službě měl takzvanou definitivu. To znamená, že měl stabilní zaměstnání a zároveň na stáří měl svojí rentu ze které byl dobře živ až do konce života.

Vzájemný výklad této karty ve dvojici:

s Dopisem - dlouhodobá, písemná pracovní smlouva.
se Soudcem - zaměstnání ve státní službě.
s Poselstvím - dlouhodobá, ústní pracovní smlouva.
s Vdovou - pracovní zaměření, které vám ne-přináší žádnou radost.
s Vdovcem - nastupuje období stability jak v zaměstnání, tak i ve vašem soukromí.
s Touhou - nové plány v oblasti zaměstnání, nebo soukromém podnikání.
s Toužebným přáním - toužíte po stabilitě v zaměstnání.
s Nadějí - naděje na stabilní zaměstnání, či soukromé podnikání.
se Smrtí - změna zaměstnání.
s Nemocí - onemocnění, které má určitý vliv na pracovní stabilitu.
s Vážnými myšlenkami - vážně uvažujete o změně v zaměstnání, nebo v soukromém podnikání.
s Falší - vidíte pracovní budoucnost tam, kde není.
s Neštěstím - nešťastná náhoda vás může připravit o práci.
s Nepřítelem - někdo se vás snaží připravit o práci, nebo máte nekalou konkurenci v soukromém podnikání.
s Nepříjemností - budete nuceni řešit nějaké nepříjemnosti v práci.
 
Zdroj: najdise.cz
 
 
VÝKLAD KARET ONLINE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one