VÝKLAD Z KARET LENORMAND A CIKÁNSKÝCH ONLINE

Feng Shui

Feng šuej je staré čínské učení, zabývající se umístěním a orientací domova, rozmístěním nábytku, použitím barev, uměleckých děl a doplňků na vytvoření harmonizujícího okolí. Feng šuej bylo praktikováno v Číně po dobu delší než 3000 let a v posledních několika desetiletích (zejména poté, co prezident Nixon navštívil Čínskou lidovou republiku v roce 1972) se s velkým úspěchem přesunulo do západního světa. Tehdy i lidé, kteří nikdy nezavadili o  knihu nebo nekonzultovali s  žádným odborníkem, mluvili o správném způsobu umístění postele. Klasické feng šuej klade největší důraz na úpravu okolí, neboť tím vytváří prostor k volnému proudění energie. Odborníci pracují se sché- matem, které se nazývá Pa-kua a které rozděluje prostor do oblastí, takzvaných kua, reprezentujících různé stránky života – rodinu, zdraví, kariéru – a potom dělají opravy, neboli „kúry“, aby zlepšili každou stránku; příkladem je umístění mincí nebo krystalů na strategická místa.
     K pochopení tohoto učení z východu, které se zcela odlišuje od našeho převážně materialistického smýšlení západní civilizace, je třeba jistým způsobem se vyrovnat s tímto myšlenkovým světem.


Energie čchi


   Bezesporu nejdůležitější prvek je energie čchi, která značí životní energii a sílu, bez které by nemohlo nic existovat. Tato energie protéká vesmírem a spojuje vše živé a neživé. V západní terminologii se s žádným podobným slovem nesetkáváme, ale myslím, že se to dá popsat slovy jako duch, životní síla, náboj, atmosféra, energie. Právě tato čchi proudí v lidském těle, zvířecím, rostlinném ale také v budovách.

Každý má svou vlastní čchi, která je ovlivňována vnějšími vlivy a takto ovlivňuje naše nálady, emoce a fyzický i psychický stav. Feng- šuej se zaměřuje na proud energie v budovách. Čchi proucí skrze okna a dveře, ven i dovnitř a v jisté míře dokáže pronikat skrze materiály, ze kterých je budova postavena.

Cílem feng- šuej je dosáhnout harmonického toku energie tak, aby se nikde nehromadila, ale ani netekla příliš rychle.


Pomalý tok čchi

Některé typy materiálů, především syntetické látky, mají negativní vliv na čchi. Dále mezi tyto negativní objekty můžeme zařadit počítač, mikrovlnou troubu, klimatizaci a v neposlední řadě hrají svou roli i telefonní mobily a to tím způsobem, že vytváří svou vlastní energii (umělou) a ta brání toku pozitivní energie. Čchi je také ovlivněna nepořádkem, prachem, vlhkostí čímž se zadržuje a hromadí. Tyto problémy dle feng-šuej mohou vést až k zdravotním problémům (osobnímu ochabnutí). Energie čchi je jako voda, když teče moc rychle je z ní ničivý živel, když ji zastavíme, začne se v ní hromadit špína. 

Rychlý tok čchi

Jestliže energie proudí příliš rychle, může být porušena stabilita jejího proudu. Proto je důležité nemít příliš dlouhé chodby a neuspořádávat předměty do rovné linie. Když energie proudí příliš rychle, může vytlačovat naši vlastní čchi, což se projeví nejistotou nebo neklidem. Dále jsou nebezpečné rohy v domácnosti, které vytváří tzv. ša čchi(řezavou čchi), která má za následek ztrátu orientace nebo nemoc. 

Jin a jang

Základní myšlenka čínské filozofie spočívá v rozdělení všeho živého do dvou základních principů jin a jang. Symbolické vyobrazení jin a jang jsou dvě lehce se dotýkající ryby, které dohromady tvoří kruh. Z jin a jang se odvíjí další principy jako pět prvků, osm směrů a dle feng-šuej všechny věci ve vesmíru. Jin a jang nejsou absolutní, což znamená, že nejde, aby něco bylo pouze jin nebo naopak pouze jang. Jin a jang

Každá věc, živá bytost se skládá více z jin nebo jang - podle toho v jakém jsou stavu. Například odpočívání v křesle je více jin nežli pohyb, ale spíše jang oproti spánku. Z toho vyplývá, že nic nemůže být v absolutní rovnováze, jelikož se věci navzájem neustále ovlivňují. Ve všech živých a neživých věcech je jin a jang společně, protože pouze dohromady tvoří celek. jin a jang se dají přirovnat ke kladnému a zápornému pólu magnetu, které se navzájem přitahují. Člověk tedy nemůže mít pouze negativní nebo pozitivní vlastnosti. „ I nejkrásnější růže má ostny.“

VÝKLAD KARET ONLINE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one