VÝKLAD Z KARET LENORMAND A CIKÁNSKÝCH ONLINE

O bílé magii

Bílá magie

Bílá magie

Bílá magie je, že všechno ve vesmíru pochází z transcendentální síly. Jinak řečeno z jediné nejvyšší síly, která přesahuje smyslové a rozumové chápání a je proto vnímaná jako nadpřirozená síla. Bílá magie dává lidem schopnost ovlivňovat tuto sílu. Z pohledu magie je svět na všech úrovních reality propojený do jediné nesmírně velké a mnohoúrovňové energetické sítě. To vysvětluje, proč se něco může dít na jednom místě, zdánlivě nesouvisejíc s jiným místem, kde byla cíleně nashromážděná energie a magickým zásahem odeslaná na ono žádané místo.


Rituál bílé magie je osvědčeným a nejúčinnějším prostředkem pro praktické využití magických sil. Význam slova rituál označuje sled úkonů, při kterých se dá dostat do kontaktu s napřirozeným světem. Každý rituál má svoje zažité části, speciálně obětní dary a očistné obřady.

Bílá magie:

Magie je práce s energií. Při zaměření se na léčení, nalezení lepší životní cesty, lepší práce, dosažení harmonického vztahu či pomoci druhým používá mág energii k dobrým účelům a mluvíme o bílé magii. Je dobré vědět, že v bílé magii se často používá práce s analogiemi. Ovlivňování toho samého tím samým je hlavní zákon analogie - hermetický zákon. Není pochyb o tom, že všechny bytosti, věci a události spolu souvisí, vzájemně se podmiňují a doplňují. Cílem bílé magie je ochrana a léčení. Počátky bílé magie sahají až do dávných hebrejských a starověkých egyptských časů.

Bílá magie je vlastně usměrňování energie v pozitivním slova smyslu. Jinak řečeno vytváření harmonie a jejím působením odstraňování negativních lidských vlivů, působící skrze démonické zásahy. Bílá magie znamená v božském pojetí chránit jeden druhého, ale i sebe samého, před vlivy černé magie a před démony.

V bílé magii se pracuje nejen s analogiemi a koncentrací pozornosti, ale i s duchy, božstvy a živými energiemi, které je možno vyvolat a ovládat. Bílá magie je proto označovaná jako "bílá", jelikož jejím posláním je vždy dosáhnout zlepšení situace a přinášet "dobro". Samozřejmě co je dobré a co je špatné je velice relativní.
To, co bylo před 500 lety považováno za dobré, může být dnes špatné a absurdní. I zvyky v jednotlivých kulturách mohou být protichůdné. To, co je například v Číně vnímáno jako dobré, je v Česku nepředstavitelné a nepřijatelné. Nebo naopak. Z tohoto úhlu pohledu je a bude bílá magie polemickou a diskutabilní.

Zkuste pochopit a přijmout, že forma je jen iluze. Někdy tady začíná bílá magie. Uvědomte si a přijměte, že neexistuje ani minulost ani budoucnost. Jen forma a představa, o které meditujete, se stává skutečností.
VÝKLAD KARET ONLINE
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one